Bytom

Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach, jest złożenie Deklaracji Wyboru Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni ZBM Zdrowie (podczas pierwszych zajęć) oraz minimum 21 tydzień ciąży w dniu rozpoczęcia zajęć. Złożenie Deklaracji na Położną w czasie ciąży nie wiąże się w żaden sposób z miejscem porodu i jest niezależne od ginekologa prowadzącego ciąże, lekarza rodzinnego i poradni, w której noworodek będzie zdeklarowany po porodzie. Każda kobieta w Polsce ma prawo do 2-krotnej zmiany położnej POZ; w bezpłatnej szkole rodzenia mogą zatem uczestniczyć wszystkie kobiety posiadające polskie obywatelstwo – również te, które nie posiadają aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Do odwołania: Nie jest możliwy udział z osobą towarzyszącą, nawet za dopłatą.

Pozostałe lokalizacje

Warunkiem udziału w bezpłatnych zajęciach w pozostałych lokalizacjach jest: zamieszkanie na terenie województwa śląskiego i ukończony 20 tydzień ciąży w dniu rozpoczęcia zajęć (w przypadku kobiety). Warunek nieodpłatnego udziału osoby towarzyszącej – zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje, pod numerem telefonu: 662 614 084 (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy – numer nieaktywny).