Jest mi niezmiernie miło poinformować, że jeden z NZOZów, z którymi współpracuję, został beneficjentem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Placówką tą, jest Śląski Ośrodek Onkologii „Sanivitas” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bytom 41-902, Plac Akademicki 15/6 KRS0000479403. Projekt ten, to:

„Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Zabrzu i Katowicach”
nr wniosku: WND-RPSL.09.02.06-24-0751/17-004

Cel projektu:

Projekt adresowany jest do przyszłych rodziców, ma charakter edukacyjny i ma za zadanie przygotować partnerów do porodu, w tym do porodu rodzinnego. Celem projektu jest kształtowanie postaw świadomego rodzicielstwa wśród mieszkańców województwa śląskiego.

Grupa docelowa projektu (beneficjent ostateczny):

  1. Wsparciem w ramach Projektu, zgodnie z założeniami, zostaną objęte kobiety w ciąży wraz z partnerem (lub inną osobą towarzyszącą).
  2. Grupę docelową uczestników/uczestniczek Projektu stanowi 1000 osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.
  3. Do projektu przyjęte zostaną osoby z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  • 625 kobiet – w dniu rozpoczęcia szkolenia-tydzień ciąży > /= 20 (liczony od taty ostatniej miesiączki lub wyznaczony z USG)
  • 375 mężczyzn (osób towarzyszących ) z terenu województwa śląskiego

Czas trwania projektu: 01.09.2018-30.09.2020